Khai nhận di sản thừa kế khi không có di chúc

khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật khi người chết không để lại di chúc ?

Tôi xin chào sư, tôi đang càn tư ván một số vấn đề liên quan đến khai nhận di sản thừa kế. Gia đình em có bố mẹ, ông nội và 2 anh em. Ba tôi mất đã lâu. Hiện tại nhà chúng tôi đang ở là giấy viết tay và đứng tên bố tôi. Giờ tôi muốn làm sổ hồng để mẹ đứng tên thì có phải cần chữ ký của ông nôi hay không? ông nội tôi khả năng sẻ không ký. Hiện tại tôi chỉ có nhu cầu để ở chứ không bán. Trường hợp xấu nhất là phải đợi ông nội tôi mất mới có thể làm sổ hồng được. Tôi đang rất rối trong vấn đề này mong luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn.

<img src=’http://khainhandisanthuake.vn/thu-tuc-khai-nhan/’></img>

TRẢ LỜI:
Trong trường hợp ông nội bạn mất và không để lại di chúc:

Theo quy định tại Điều 675 Bộ luật dân sự năm 2005 thì:

“Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.”

Theo đó ông nội bạn mất mà không để lại di chúc thì những di sản của ông sẽ được giải quyết theo thừa kế theo pháp luật. và Điều 676 Bộ luật này quy định hướng giải quyết như sau:

“Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Trường hợp ông bạn chưa mất mà bạn muốn làm sổ hồng. Do tài sản phân chia được chia đều nên mẹ con bạn chỉ được tổng 3/4 phần tài sản, còn ông bạ hưởng 1/4. Theo đó bạn muốn làm sổ hồng thì bạn chỉ có thể làm sỏ hồng 3/4 mảnh đất nếu ông bạn không đồng ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *