Category Archives: BITCOIN

Tiền ải Bitcoin

16Th10/17

Đầu tư tiền điện tử HIỆU QUẢ Bitcoin – LiveTrading

Cách đầu tư tiền điện tử Bitcoin và các đồng tiền điện tử một cách hiệu quả và khôn ngoan là cần phải có chiến lược. Chiến lược đó phải rõ ràng, bao gồm đầu tư NGẮN HẠN, TRUNG HẠN  và DÀI HẠN.

Ở đây chúng tôi tư vấn và đánh tiền điện tử Bitcoin.. trực tiếp từ thị trường phổ thông. Hiện chúng tôi có hai gói dịch vụ mà có thể các bạn cần tới. Đó là:

Dịch vụ 1: Chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách đánh tiền điện tử Bitcoin và các đồng tiền coin khác sao cho hiệu quả, đổi lại các bạn chi 5% LỢI NHUẬN cho chúng tôi.

Dịch vụ 2: Các bạn không nắm bắt được các công nghệ máy tính vì nó quá phức tạp thì các bạn có thể ủy thác số tiền đó cho chúng tôi VAY. Và chúng tôi sẽ trả lãi xuất cho quý bạn với lãi xuất trong mơ luôn luôn TRÊN 25% trên tháng!

Hãy bắt đầu công việc đầu tư tiền điện tử với dù chỉ 1$ ngay từ hôm nay!


(How to invest in Bitcoin Crypto currency effectively and wisely is a strategy. That strategy must be clear, including SHORT TERM, MEDIUM and LONG TERM.

Here we advise and trade Crypto Currency Bitcoin and Others.. directly from the market. We have two packages that you may need. That is:

Service 1: We teach you how to make Bitcoin and other coin money effective, and get of 5% from your profits.

Service 2: You do not understand the computer technology because it is too complicated then you can entrust that money to us. And we will pay interest to you with a dream interest always over 25% per month!

Start earning money with just $ 1 today!)

09Th10/17

Xin hướng dẫn cách đầu tư Bitconnect?

Thiện tôi đang có một khoản tài chính không muốn đầu tư vàng nữa mà muốn chuyển qua đầu tư tiền điện tử Bitcoin và bitconnect cũng như các loại đồng tiền điện tử mới nổi khác. Nhưng quan trọng nhất là bitconnect. Nhưng tôi chưa hề có kinh nghiệm đầu tư bitconnect. Vậy Cho xin hỏi những bạn đã có kinh nghiệm đầu tư bitconnect có thể tư vấn giúp tôi đầu tư như thế nào và làm sao để cho đồng vốn được an toàn nhất có thể?

Xin cảm ơn quý vị.

11Th7/17

Top 10 ví mua bán(Wallets) Bitcoin tốt nhất năm 2017

Mycelium Wallet

https://wallet.mycelium.com/

Expect A Massive Upgrade. Mycelium Wallet is great for bitcoiners. We will make it useful for everybody. Not Leaving Mankind Overboard. Bitcoiners know: no …

Best Bitcoin Wallet Armory | Multi-Signature Cold Storage

https://www.bitcoinarmory.com/

BEST BITCOIN WALLET. Armory is the most secure and full featured solution available for users and institutions to generate and store Bitcoin private keys.

breadwallet bitcoin wallet

https://breadwallet.com/

Breadwallet is the simple and secure bitcoin wallet on iOS and Android. Now with cash and bank transfer buy bitcoin functionality. Keep your bitcoin safe while …

Support · ‎About · ‎Blog

Electrum Bitcoin Wallet

https://electrum.org/

Instant On. Electrum is fast, because it uses servers that index the Bitcoin blockchain. … Electrum Wallet verifies all the transactions in your history using SPV.

MultiBit: The Bitcoin Wallet for Your Desktop

https://multibit.org/

MultiBit is the bitcoin wallet for your desktop. It currently works with Windows, OSX, and Linux. MultiBit is designed to connect directly to the Bitcoin peer-to-peer

Airbitz

https://airbitz.co/

Use the Airbitz wallet to login to decentralized blockchain apps with the scan of a barcode. Private keys are instantly created, encrypted, and backed up.

Blockchain.info

https://blockchain.info/

Discover the world’s most popular Bitcoin wallet. View detailed information and charts on all Bitcoin transactions and blocks. Visit today.

TREZOR Bitcoin Wallet | The original and most secure hardware wallet.

https://trezor.io/

TREZOR is more than just a bulletproof bitcoin wallet. TREZOR is also a security device for passwords, accounts and emails.

Coinbase: Buy/Sell Digital Currency

https://www.coinbase.com/?locale=en

The easiest place to buy, use, and accept bitcoin, ethereum, and litecoin. Using digital currency has never been so safe and easy.

Copay – Secure, Shared Bitcoin Wallet

https://copay.io/

Secure your bitcoin with the open source, HD‑multisignature wallet from BitPay.